Fiasko Okal

Born: 19.1.1998
Breed survey: 2. Körkl, 5KV5/55 P
Class: very good
HIPS: A
Titles: SVV1, IPO1, SchH3

Pedigree:

a-Car z Kostolianskej cesty CS
good
IPO3, SLP1, SVV3, PZ2
5V5/55
a-Dux Agar CS
very good
SVV3, IPO3, SPO
a-Cezar z Janosikovej ulice CS

Gabi z Pohranicnej straze

a-Ceri Nemo CS
very good
SVV1
a-Athos Oranto CS

a-Bleckie Kostar CS

a-Betty Egidius CS
very good
IPO1
5JKV5/55
Fiasko v. Gebruder Grimm
excellent "a" zuerk
SchH3, IPO3
Lord v. Gleisdreieck

Chila v. Gebruder Grimm

a-Xilla Egidius CS
good
IPO1
b-Goldy z Helenky CS

a-Ida Egidius CS